Album công trình

Chuyên mục: Album công trình

LẮP ĐẶT THẢM CAO SU CHỐNG TĨNH ĐIỆN CÔNG TY WISOL

Lắp đặt thảm cao su chống tĩnh điện công ty Wisol
Đc: khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh