Tin tức

Chuyên mục: Tin tức

Lắp đặt Rèm nhựa PVC trắng trong ngăn lạnh

Ngày 21/3/2019.

Một ngày làm viêc  vất vả và mệt mỏi, nhưng cũng thật vui khi đã cùng các anh em trong đội  thi công lắp đặt xong những  tấm Rèm Nhựa PVC ngăn lạnh cho công ty BDY tại khu công nghiệp Quang Minh.

Những anh em trong công ty BDY cũng rất nhiệt tình và vui vẻ khi phụ giúp những anh em trong đội lắp đặt Rèm sửa phần chân Rèm.

Cảm ơn các anh em trong công ty BDY rất nhiều !!